ŠKOLENÍ MŠMT - INSTRUKTOR LEZENÍ

Školení je určeno lidem, kteří již mají s lezením větší zkušenosti, rádi by se mu věnovali profesionálně a potřebují získat oprávnění k jeho provozování.  U zájemce se předpokládá, že nemá žádné problémy s jištěním ani základní technikou lezení.
Kurz je určen pro:
 • osoby starší 18 let; 
 • minimálně stření vzdělání (min.délka 2 roky);
 • minimální lezecká praxe 1 rok - na stěně či na skalách.
Školení je zakončeno závěrečným písemným testem a praktickou zkouškou. Po jeho úspěšném absolvování kurzu je možné žádat o vydání živnostenského oprávnění v příslušném oboru - instruktor lezení na umělé stěně nebo instruktor lezení na skalách. Licence není časově omezená (tj. není třeba prodlužovat).
Akreditace:
 • Instruktor lezení na umělých stěnách. Číslo akreditace MŠMT: 27/2017-50
 • Instruktor skalního lezení. Číslo akreditace MŠMT: 114/2017-50

Termíny - Instruktor lezení na umělých stěnách

Nejbližší termíny školení jsou následující:(nutné absolvovat oba víkendy)

 1. termín: 16.-18. září a 7.-9. říjen 2022

Zbývající hodiny volně dle individuální lezecké praxe po dohodě s organizátory.

Sraz uchazečů je v pátek v 17.00 na lezecké stěně Ruzyně.

Další termín bude teprve vypsán. pokud byste měli zájem napište, při více účastnících zorganizujeme dřívější termín...

Termíny - Instruktor skalního lezení

Kurz se skládá ze 4 bloků: (2 na skalách a 2 na stěně). Nejbližší termíny školení jsou následující.

Organizace kurzu

Začínáme v pátek v 17,00 v lezeckém centru Ruzyně. Výuka lezení probíhá převážně na lezeckém materiálu firmy Singing Rock.  Závěrečná zkouška se skládá z písemného testu z probíraných témat a praktické zkoušky. Přezkoušení probíhá poslední den kurzu. Licence jeplatná od následujícího dne posložení zkoušek. Licenci vám potom zašleme do 3 týdnů.

Kolik vás to bude stát

  Cena za osobu
Kurz Instruktor lezení na umělých stěnách 3 800 Kč
Kurz Instruktor skalního lezení 7 500 Kč

Absolventům jednoho typu kurzu poskytujeme slevu 2 000 Kč na druhý kurz.

Pokud potřebujete prodloužit Vaši licenci,kterou jste získali jinde a končí ji platnost, je možné kurz absolvovat u nás a po jeho úspěšném zakončení získáte licenci (kterou již není třeba prodlužovat), která Vás opravňuje k vydání živnostenského listu. Prodloužení licence Instruktor lezení na umělých stěnách stojí 1500 Kč.

Prodloužení licence Instruktor skalního lezení stojí 4 000 Kč.

Uchazeči, který je veden v evidenci Úřadu práce, je možné uhradit kurzovné z rekvalifikačního programu.

Jak se přihlásit a další informace

V případě, že máte nějaké dotazy, můžete nás kontaktovat buď telefonicky na čísle +420 608 983 181 (10-18 hod), nebo nám můžete napsat e-mail na adresu kurzy@lezeckekurzy.cz.
V případě, že se chcete rovnou přihlásit, využijte prosím naši elektronickou přihlášku:
Na první hodinu je třeba přinést:
 • Doklad prokazující dosažené středoškolské vzdělání (délka min. 2 roky)
 • Lékařské potvrzení
 • Seznam nejhodnotnějších vytažených 20 cest pro skalní kurz( různé skály-písek,vápno) během posledních 2 let. V tabulce ve formátu: datum (rok) - oblast (název + stát) - název cesty - styl - obtížnost.

ŠKOLENÍ PRÁCE VE VÝŠKÁCH

Školení pro práci ve výškách je upraveno v několika zákonech. Jedná se o Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce § 101 až 108), který upravuje předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále podle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění BOZP ve znění pozdějších předpisů a především Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. se zaměřením na odbornou způsobilost k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky.

Po absolvování kurzu obdrží frekventanti osvědčení pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou dle novely zákona 362/2005 Sb. Osvědčení je platné 12 měsíců.

Hlavním školitelem je Petr "Paguro" Černý, držitel osvědčení autorizovaného partnera Singing Rock.

Termíny

Jednotlivá školení začínají po vzájemné dohodě kdykoliv v průběhu roku. Aktuálně vypsané termíny jsou následující:
 • Komplexní školení výškových prací (3 dny):31.3.2023- 2.4.2023  
 • Základní školení výškových prací (1 den):  dle domluvy
 • Prolongační školení výškových prací (1 den): dle domluvy
 • Stromolezení (4 dny) - termín nevypsán

   

Výše uvedené dny probíhá školení v následující časy

31 3. - 2. 4. 2023
pátek: 8:00-13:00
sobota: 13:00-18:00
neděle: 9:00-16:00
 •  

Komplexní školení pro práce ve výškách (3 dny)

Školení pro práce ve výškách pomocí lanové techniky je vhodné pro pracovníky, kteří používají horolezeckou techniku pro práci ve výškách a pro ty, kteří nemají žádné zkušenosti s lezeckou technikou a chtějí získat komplexní vědomosti a dovednosti. Školení trvá 3 dny.

Školení se skládá z teoretické části (znalost právních předpisů ČR a EU, normy a výklad pojmů, evidence POZ, revize, vytipování rizik a vypracování technologického postupu) a praktické části (lanová technika, nauka o materiálu, uzly, správné kotvení a pohyb po laně, zajištění pracovníka proti pádu, spouštění, jištění, kladkostroje a záchrana z lana) a zahrnuje také školení první pomoci.

Pro získání osvědčení pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou dle novely zákona 362/2005 Sb. se skládá praktická závěrečná zkouška a písemný test. Platnost osvědčení je 12 měsíců.

V případě, že si budete přát upravíme osnovy jednotlivých školení speciálně pro Vaše profesní zaměření.

Základní školení pro práce ve výškách (1 den)

Školení je vhodné pro pracovníky, kteří nepotřebují pro práci ve výškách znalost techniky průmyslového lezení. Školení trvá 1 den.

Školení se skládá z teoretické části (znalost právních předpisů ČR a EU, normy a výklad pojmů, evidence POZ, revize, vytipování rizik a vypracování technologického postupu) i praktické části (základní uzly a zajištění pracovníka proti pádu) a první pomoci. Pro získání osvědčení pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou dle novely zákona 362/2005 Sb. se skládá písemný test. Platnost osvědčení je 12 měsíců.

V případě, že si budete přát upravíme osnovy jednotlivých školení speciálně pro Vaše profesní zaměření.

Školení pro práce ve výškách - stromolezení - (4 dny)

Školení pro práce ve výškách pomocí lanové techniky je vhodné pro pracovníky, kteří používají horolezeckou techniku pro práci ve výškách na stromech a chtějí získat komplexní vědomosti a dovednosti. Školení trvá 4 dny.

Školení se skládá z teoretické části (znalost právních předpisů ČR a EU, normy a výklad pojmů, evidence POZ, revize, vytipování rizik a vypracování technologického postupu) a praktické části (lanová technika, nauka o materiálu, uzly, správné kotvení a pohyb po laně, zajištění pracovníka proti pádu, spouštění, jištění, kladkostroje a záchrana z lana) a zahrnuje také první pomoc. Školení dále obsahuje jednodenní specializační blok pro pohyb na stromech a základní arboristická pravidla. Pro získání osvědčení pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou dle novely zákona 362/2005 Sb. se skládá závěrečná zkouška a písemný test. Platnost osvědčení je 12 měsíců.

V případě, že si budete přát upravíme osnovy jednotlivých školení speciálně pro Vaše profesní zaměření.

Prodloužení osvědčení komplexního školení pro práce ve výškách (1 den)

Školení je určeno pracovníkům, kteří již absolvovali komplexní školení pro práci ve výškách a potřebují prodloužit platnost osvědčení. Školení trvá 1 den (6 hodin). Platnost osvědčení je 12 měsíců.

Školení se skládá z teoretické i praktické části. Pro prodloužení osvědčení se skládá závěrečná zkouška a písemný test. Během školení si zopakujete a procvičíte základní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výškách. Upozorníme Vás na aktuální legislativu.

Prodloužení osvědčení základního školení pro práce ve výškách (1 den)

Školení je určeno pracovníkům, kteří již absolvovali základní školení pro práci ve výškách a potřebují prodloužit platnost osvědčení. Školení trvá 1 den (6 hodin). Platnost osvědčení je 12 měsíců.

Školení se skládá z teoretické části. Pro získání osvědčení se skládá písemný test. Během školení si zopakujete a procvičíte základní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výškách. Upozorníme Vás na aktuální legislativu.

Organizace školení

Školení probíhají na lezecké stěně Praze Ruzyni. Ubytování mimopražských účastníků je možné v ubytovně Skandinavia přímo v areálu stěny.

Co s sebou:

 • obuv do tělocvičny;
 • psací potřeby;
 • sportovní nebo pracovní oděv;
 • prostředky proti pádu v případě školení s využitím lanové techniky, pokud nemáte, vše potřebné vám půjčíme;
 • potvrzení od lékaře, že jste po zdravotní stránce schopni pracovat ve výškách (odevzdáváte spolu s přihláškou).

Kolik vás to bude stát

  Cena za osobu
Komplexní školení (3 dny) 3600 Kč
Základní školení (1 dny) 1200 Kč
Školení ve výškách - stromolezení (4 dny) 4800 Kč
Prodloužení osvědčení komplexního školení (1 den) 850 Kč
Prodloužení osvědčení základního školení (1den) 500 Kč
Prodloužení osvědčení - absolvované u nás (1 den) 700 Kč

Pro skupiny nad 6 lidí poskytujeme slevu 10%.

Jak se přihlásit a další informace

V případě, že máte nějaké dotazy, můžete nás kontaktovat buď telefonicky na čísle +420 608 983 181 (10-18 hod), nebo nám můžete napsat e-mail na adresu kurzy@lezeckekurzy.cz.
V případě, že se chcete rovnou přihlásit, využijte prosím naši elektronickou přihlášku.

ŠKOLENÍ INSTRUKTOR LANOVÝCH AKTIVIT

Termíny

Jednotlivá školení začínají po vzájemné dohodě kdykoliv v průběhu roku. Aktuálně vypsané termíny jsou následující:
 • Aktuálně není vypsán žádný termín.

Instruktor lanových aktivit II. třídy - nízké lanové překážky

Obsahem kurzu je výuka stavby nízkých lanových překážek a vedení programu na nízkých lanových překážkách.

Náplň kurzu:

 • Lanové aktivity – obecně, historie, organizace, standardy a normy.
 • Zážitková pedagogika – metoda práce při programech na NLP aVLP.
 • Materiály používané pro stavbu NLP.
 • Způsoby napínání.
 • Uzly.
 • Bezpečnost v praxi – výběr místa a stromů, jištění na NLP.
 • Typologie překážek.
 • Vedení programů na NLP.

Samozřejmě se především staví. Seminář končí praktickým projektem (připravit program a postavit překážky dle zadání). Seminář je určen i úplným nováčkům; není nutné žádné vlastní vybavení (lana a pod).

Instruktor lanových aktivit I. třídy – vysoké lanové překážky

Náplní je výuka stavby vysokých lanových překážek (VLP) a vedení programu na nich v souladu s bezpečnostními požadavky. Podmínkou k účasti na kurzu vysokých lanových překážek je úspěšné absolvování kurzu nízkých lanových překážek. Není potřeba vlastního vybavení (sedák, přilba, lana, karabiny…).

Náplň kurzu:

 • Vyhláška o bezpečnosti práce ve výškách + další legislativa.
 • Nauka o materiálu požívaného ke stavbě VLP.
 • Jištění, slaňování, výstup na laně.
 • Vlastní stavba překážky – výběr stromu, výstup na strom, stavba překážky, dopínání.
 • Volba správné deinstalace
 • Základy fyziky pro stavbu VLP.
 • Vedení programu na VLP.
 • Základy první pomoci.

Kurz končí stavbou výstupní vysoké lanové překážky. Stavbu je nutné zvládnout do 120 min (dvojice), deinstalaci za 40 minut při zachování všech bezpečnostních zásad.

Organizace školení

Školení probíhají na lezecké stěně Praze Ruzyni. Ubytování mimopražských účastníků je možné v ubytovně Skandinavia přímo v areálu stěny.

Kolik vás to bude stát

  Instruktor lanových aktivit II. třídy (NLP) Instruktor lanových aktivit I. třídy (VLP)
méně jak 3 posluchači (za osobu) 2000 Kč 2300 Kč
3 až 5 popsluchačů (za osobu) 1800 Kč 2100 Kč
více jak 5 posluchačů (za osobu) 1600 Kč 1800 Kč

Cena zahrnuje:

 • Tištěná skripta k semináři pro každého účastníka.
 • Mzdu lektora.
 • Dopravu a půjčovné techniky a materiálu.
 • Vydání licencí pro úspěšné absolventy.

Jak se přihlásit a další informace

V případě, že máte nějaké dotazy, můžete nás kontaktovat buď telefonicky na čísle +420 608 983 181 (10-18 hod), nebo nám můžete napsat e-mail na adresu kurzy@lezeckekurzy.cz.
V případě, že se chcete rovnou přihlásit, využijte prosím naši elektronickou přihlášku.