ŠKOLENÍ - INSTRUKTOR LEZENÍ

Kurz nebo samotná zkouška je určena lidem, kteří již mají s lezením větší zkušenosti, rádi by se mu věnovali profesionálně a potřebují získat oprávnění k jeho provozování.  U zájemce se předpokládá, že nemá žádné problémy s jištěním ani základní technikou lezení. Po úspěšném složení zkoušky je možné žádat o vydání živnostenského oprávnění v příslušném oboru. Licence není časově omezená (tj. není třeba prodlužovat) a platí ve všech státech Evropské unie.

Lezení pro všechny z.s. vypisuje zkoušku profesní kvalifikace:
-Instruktor/Instruktorka lezení na umělých stěnách a získání osvědčení profesní kvalifikace kód: 74–031-M
a
- Instruktor/Instruktorka lezení na skalách  a získání osvědčení profesní kvalifikace kód: 74–034-M 

dle zákona č. 179/2006 Sb o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, po jejímž úspěšném složení můžete požádat o vydání živnostenského oprávnění pro vydání živnostenského listu.

PŘED ZAHÁJENÍM ZKOUŠKY JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT TYTO DOKLADY:

 • občanský průkaz (cestovní pas)
 • potvrzení od sportovního lékaře o zdravotní způsobilosti k výkonu a v rozsahu profesní kvalifikace (viz. „zdravotní podmínky“ povolání v Národní soustavě povolání pro Instruktor/Instruktorka lezení na umělých stěnách nebo Instruktor/Instruktorka lezení na skalách
 • řádné zdravotní a úrazové pojištění kryjící rizika pohybu v horách po dobu zkoušky
 • na začátku zkoušky proběhne seznámení s BOZP a PO v místě zkoušky.

Instruktor lezení na umělých stěnách

Můžete si vybrat z několika variant jak získat zkoušku z profesní kvalifikace:

1. Zkouška profesní kvalifikace

Požadované znalosti, dovednosti a techniky jsou velmi detailně definované v kvalifikačním a hodnotícím standardu na https://www.narodnikvalifikace.cz/…ici-standard.

Výstup hodnocení:
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí. V případě úspěšného složení zkoušky je výstupem Osvědčení profesní kvalifikace Instuktor/Instruktorka lezení na umělých stěnách (kód: 74-031-M)

2. Přípravný kurz včetně Zkoušky profesní kvalifikace
Náplň přípravného kurzu: Absolvent kurzu bude znát metodickou řadu pro bezpečné vedení výuky lezení na umělých stěnách, bude předcházet nebezpečným situacím a bude znát poskytnutí první pomoci. Bude mít dostatečnou zásobu cviků a her pro zahřívání před lezením a kompenzačních cvičení po lezení. Dozvíte se základy anatomie, pedagogiky a informace o lezeckém materiálu. Kurz trvá celé 3 dny.

3. Přípravný a dodatečný kurz včetně Zkoušky profesní kvalifikace
Dodatečný kurz je především zaměřen na praktické provádění jednotlivých teoretických dovedností získaných na přípravném kurzu včetně procvičení technických dovedností, lezení s klienty a další infomrace ze zdravovědy. Kurz trvá 2,5 dne.

Termíny kurzů

Nejbližší termíny zkoušek a kurzů jsou následující:
 1. Přípravný kurz : 15.-17.9. (3x 9.00- 20.00)
 2. Dodatečný kurz : 6.-8.10. (pátek 14.30-20.00, víkend 9.00-20.00)
 3. Profesní zkouška (celý den): 24.7.(1 volné místo), 13.10. a 20.10.           

Termín zkoušek je nutné si s námi potvrdit. Na 1 termín max. 4 osoby. Přihláška na zkoušku min.3-4 týdny předem.

Kolik vás to bude stát

Instruktor lezení na umělých stěnách  Cena za osobu
Profesní zkouška * 4 900 Kč
Přípravný kurz včetně Profesní zkoušky 8 900 Kč
Přípravný a dodatečný kurz včetně Profesní zkoušky 10 900 Kč

*V případě přihlášení pouze na profesní zkoušku je cena: 4900 Kč/osoba pro 4 a více osob a cena 10 000 Kč/osoba při 1 až 3 osoby.
Ceny neobsahují dopravu, ubytování ani stravu.

Účastníci kurzu nebo zkoušky mají 20% slevu na veškeré výrobky firmy Singing Rock. 

Jak se přihlásit a další informace

V případě, že máte nějaké dotazy, můžete nás kontaktovat buď telefonicky na čísle +420 608 983 181 (10-18 hod), nebo nám můžete napsat e-mail na adresu kurzy@lezeckekurzy.cz.

V případě, že se chcete rovnou přihlásit, využijte prosím naši elektronickou přihlášku. Následně Vám bude zaslán přihláškový formulář k vyplnění údajů požadovaných Ministerstvem pro místní rozvoj a akreditační komisí. Poté Vám zašleme formální Pozvánku k účasti na zkoušce, s řadou doplňujících informací a pokynů.


Covid: Kapacita každé zkoušky je omezena podle platných nařízení Vlády v oblasti Covid. Při zahájení zkoušky vyžadujeme negativní Covid test (PCR nebo ATG) ne starší než 72 hodin. V průběhu zkoušky pak žádáme o dodržování nezbytných anti-Covid opatření. Návštěva se hlásí dopředu a bude po ní vyžadován PCR Covid test ne starší 72 hodin.

Instruktor skalního lezení

Můžete si vybrat z několika variant jak získat zkoušku z profesní kvalifikace:

1. Zkouška profesní kvalifikace

Požadované znalosti, dovednosti a techniky jsou velmi detailně definované v kvalifikačním a hodnotícím standardu na https://narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1858-Instruktorinstruktorka_lezeni_na_skalach/revize-2648/hodnotici-standard

Výstup hodnocení:
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí. V případě úspěšného složení zkoušky je výstupem Osvědčení profesní kvalifikace Instuktor/Instruktorka lezení na umělých stěnách (kód: 74-034-M)

2. Kurz skály a Zkouška profesní kvalifikace
Náplň kurzu na skalách: Na skalním kurzu, který se koná na skalách v okolí Prahy se seznámíte s praktickými znolostmi důležitými pro složení zkoušky instruktora lezení na skalách.

3. Kurz na skalách a na stěně (přípravný kurz stěna) včetně Zkoušky profesní kvalifikace

Náplň kurzu stěna: Absolvent kurzu bude znát metodickou řadu pro bezpečné vedení výuky lezení na skalách, bude předcházet nebezpečným situacím a bude znát poskytnutí první pomoci. Bude mít dostatečnou zásobu cviků a her pro zahřívání před lezením a kompenzačních cvičení po lezení. Dozvíte se základy anatomie, pedagogiky a informace o lezeckém materiálu. Kurz trvá celé 3 dny na stěně.

Termíny kurzů

Nejbližší termíny zkoušek a kurzů jsou následující:
 1. Skalní kurz: 2.-3.9. (2x 9.00- 20.00). Skalní oblast okolo Prahy.
 2. Stěna kurz : 15.-17.9. (3x 9.00- 20.00)
 3. Profesní zkouška: 18. a 19.9. (nutné oba dva dny)          
Termín zkoušek je nutné si s námi potvrdit. Na 1 termín max. 4 osoby. Přihláška na zkoušku min.3-4 týdny předem.

Kolik vás to bude stát

Instruktor lezení na skalách Cena za osobu
Profesní zkouška* 7 000 Kč
Kurz skály a profesní zkouška 13 000 Kč
Kurz skály a stěna a profesní zkouška 15 000 Kč

*V případě přihlášení pouze na profesní zkoušku je cena: 7 000 Kč/osoba pro 4 a více osob a cena 11 000 Kč/osoba při 1 až 3 osoby. Cena neobsahuje dopravu, ubytování ani stravu.
** Skalní kurz se koná při minimální účasti 4 zájemců.

Účastníci kurzu nebo zkoušky mají 20% slevu na veškeré výrobky firmy Singing Rock. 

Jak se přihlásit a další informace

V případě, že máte nějaké dotazy, můžete nás kontaktovat buď telefonicky na čísle +420 608 983 181 (10-18 hod), nebo nám můžete napsat e-mail na adresu kurzy@lezeckekurzy.cz.

V případě, že se chcete rovnou přihlásit, využijte prosím naši elektronickou přihlášku. Následně Vám bude zaslán přihláškový formulář k vyplnění údajů požadovaných Ministerstvem pro místní rozvoj a akreditační komisí. Poté Vám zašleme formální Pozvánku k účasti na zkoušce, s řadou doplňujících informací a pokynů.


Covid: Kapacita každé zkoušky je omezena podle platných nařízení Vlády v oblasti Covid. Při zahájení zkoušky vyžadujeme negativní Covid test (PCR nebo ATG) ne starší než 72 hodin. V průběhu zkoušky pak žádáme o dodržování nezbytných anti-Covid opatření. Návštěva se hlásí dopředu a bude po ní vyžadován PCR Covid test ne starší 72 hodin.

ŠKOLENÍ PRÁCE VE VÝŠKÁCH

Školení pro práci ve výškách je upraveno v několika zákonech. Jedná se o Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce § 101 až 108), který upravuje předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále podle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění BOZP ve znění pozdějších předpisů a především Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. se zaměřením na odbornou způsobilost k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky.

Po absolvování kurzu obdrží frekventanti osvědčení pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou dle novely zákona 362/2005 Sb. Osvědčení je platné 12 měsíců.

Hlavním školitelem je Petr "Paguro" Černý, držitel osvědčení autorizovaného partnera Singing Rock.

Termíny

Jednotlivá školení začínají po vzájemné dohodě kdykoliv v průběhu roku. Aktuálně vypsané termíny jsou následující:
 • Komplexní školení výškových prací (3 dny):14.4.2023- 15.4.2023  
 • Základní školení výškových prací (1 den):  dle domluvy
 • Prolongační školení výškových prací (1 den): dle domluvy
 • Stromolezení (4 dny) - termín nevypsán

   

Výše uvedené dny probíhá školení v následující časy

14.4. - 15. 4. 2023
pátek: 8:00-14:30
sobota: celý den
neděle:
 •  

Komplexní školení pro práce ve výškách (3 dny)

Školení pro práce ve výškách pomocí lanové techniky je vhodné pro pracovníky, kteří používají horolezeckou techniku pro práci ve výškách a pro ty, kteří nemají žádné zkušenosti s lezeckou technikou a chtějí získat komplexní vědomosti a dovednosti. Školení trvá 3 dny.

Školení se skládá z teoretické části (znalost právních předpisů ČR a EU, normy a výklad pojmů, evidence POZ, revize, vytipování rizik a vypracování technologického postupu) a praktické části (lanová technika, nauka o materiálu, uzly, správné kotvení a pohyb po laně, zajištění pracovníka proti pádu, spouštění, jištění, kladkostroje a záchrana z lana) a zahrnuje také školení první pomoci.

Pro získání osvědčení pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou dle novely zákona 362/2005 Sb. se skládá praktická závěrečná zkouška a písemný test. Platnost osvědčení je 12 měsíců.

V případě, že si budete přát upravíme osnovy jednotlivých školení speciálně pro Vaše profesní zaměření.

Základní školení pro práce ve výškách (1 den)

Školení je vhodné pro pracovníky, kteří nepotřebují pro práci ve výškách znalost techniky průmyslového lezení. Školení trvá 1 den.

Školení se skládá z teoretické části (znalost právních předpisů ČR a EU, normy a výklad pojmů, evidence POZ, revize, vytipování rizik a vypracování technologického postupu) i praktické části (základní uzly a zajištění pracovníka proti pádu) a první pomoci. Pro získání osvědčení pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou dle novely zákona 362/2005 Sb. se skládá písemný test. Platnost osvědčení je 12 měsíců.

V případě, že si budete přát upravíme osnovy jednotlivých školení speciálně pro Vaše profesní zaměření.

Školení pro práce ve výškách - stromolezení - (4 dny)

Školení pro práce ve výškách pomocí lanové techniky je vhodné pro pracovníky, kteří používají horolezeckou techniku pro práci ve výškách na stromech a chtějí získat komplexní vědomosti a dovednosti. Školení trvá 4 dny.

Školení se skládá z teoretické části (znalost právních předpisů ČR a EU, normy a výklad pojmů, evidence POZ, revize, vytipování rizik a vypracování technologického postupu) a praktické části (lanová technika, nauka o materiálu, uzly, správné kotvení a pohyb po laně, zajištění pracovníka proti pádu, spouštění, jištění, kladkostroje a záchrana z lana) a zahrnuje také první pomoc. Školení dále obsahuje jednodenní specializační blok pro pohyb na stromech a základní arboristická pravidla. Pro získání osvědčení pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou dle novely zákona 362/2005 Sb. se skládá závěrečná zkouška a písemný test. Platnost osvědčení je 12 měsíců.

V případě, že si budete přát upravíme osnovy jednotlivých školení speciálně pro Vaše profesní zaměření.

Prodloužení osvědčení komplexního školení pro práce ve výškách (1 den)

Školení je určeno pracovníkům, kteří již absolvovali komplexní školení pro práci ve výškách a potřebují prodloužit platnost osvědčení. Školení trvá 1 den (6 hodin). Platnost osvědčení je 12 měsíců.

Školení se skládá z teoretické i praktické části. Pro prodloužení osvědčení se skládá závěrečná zkouška a písemný test. Během školení si zopakujete a procvičíte základní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výškách. Upozorníme Vás na aktuální legislativu.

Prodloužení osvědčení základního školení pro práce ve výškách (1 den)

Školení je určeno pracovníkům, kteří již absolvovali základní školení pro práci ve výškách a potřebují prodloužit platnost osvědčení. Školení trvá 1 den (6 hodin). Platnost osvědčení je 12 měsíců.

Školení se skládá z teoretické části. Pro získání osvědčení se skládá písemný test. Během školení si zopakujete a procvičíte základní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výškách. Upozorníme Vás na aktuální legislativu.

Organizace školení

Školení probíhají na lezecké stěně Praze Ruzyni. Ubytování mimopražských účastníků je možné v ubytovně Skandinavia přímo v areálu stěny.

Co s sebou:

 • obuv do tělocvičny;
 • psací potřeby;
 • sportovní nebo pracovní oděv;
 • prostředky proti pádu v případě školení s využitím lanové techniky, pokud nemáte, vše potřebné vám půjčíme;
 • potvrzení od lékaře, že jste po zdravotní stránce schopni pracovat ve výškách (odevzdáváte spolu s přihláškou).

Kolik vás to bude stát

  Cena za osobu
Komplexní školení (3 dny) 3600 Kč
Základní školení (1 dny) 1200 Kč
Školení ve výškách - stromolezení (4 dny) 4800 Kč
Prodloužení osvědčení komplexního školení (1 den) 1200 Kč
Prodloužení osvědčení základního školení (1den) 800 Kč
Prodloužení osvědčení - absolvované u nás (1 den) 800 Kč

Pro skupiny nad 6 lidí poskytujeme slevu 10%.

Jak se přihlásit a další informace

V případě, že máte nějaké dotazy, můžete nás kontaktovat buď telefonicky na čísle +420 608 983 181 (10-18 hod), nebo nám můžete napsat e-mail na adresu kurzy@lezeckekurzy.cz.
V případě, že se chcete rovnou přihlásit, využijte prosím naši elektronickou přihlášku.

ŠKOLENÍ INSTRUKTOR LANOVÝCH AKTIVIT

Termíny

Jednotlivá školení začínají po vzájemné dohodě kdykoliv v průběhu roku. Aktuálně vypsané termíny jsou následující:
 • Aktuálně není vypsán žádný termín.

Instruktor lanových aktivit II. třídy - nízké lanové překážky

Obsahem kurzu je výuka stavby nízkých lanových překážek a vedení programu na nízkých lanových překážkách.

Náplň kurzu:

 • Lanové aktivity – obecně, historie, organizace, standardy a normy.
 • Zážitková pedagogika – metoda práce při programech na NLP aVLP.
 • Materiály používané pro stavbu NLP.
 • Způsoby napínání.
 • Uzly.
 • Bezpečnost v praxi – výběr místa a stromů, jištění na NLP.
 • Typologie překážek.
 • Vedení programů na NLP.

Samozřejmě se především staví. Seminář končí praktickým projektem (připravit program a postavit překážky dle zadání). Seminář je určen i úplným nováčkům; není nutné žádné vlastní vybavení (lana a pod).

Instruktor lanových aktivit I. třídy – vysoké lanové překážky

Náplní je výuka stavby vysokých lanových překážek (VLP) a vedení programu na nich v souladu s bezpečnostními požadavky. Podmínkou k účasti na kurzu vysokých lanových překážek je úspěšné absolvování kurzu nízkých lanových překážek. Není potřeba vlastního vybavení (sedák, přilba, lana, karabiny…).

Náplň kurzu:

 • Vyhláška o bezpečnosti práce ve výškách + další legislativa.
 • Nauka o materiálu požívaného ke stavbě VLP.
 • Jištění, slaňování, výstup na laně.
 • Vlastní stavba překážky – výběr stromu, výstup na strom, stavba překážky, dopínání.
 • Volba správné deinstalace
 • Základy fyziky pro stavbu VLP.
 • Vedení programu na VLP.
 • Základy první pomoci.

Kurz končí stavbou výstupní vysoké lanové překážky. Stavbu je nutné zvládnout do 120 min (dvojice), deinstalaci za 40 minut při zachování všech bezpečnostních zásad.

Organizace školení

Školení probíhají na lezecké stěně Praze Ruzyni. Ubytování mimopražských účastníků je možné v ubytovně Skandinavia přímo v areálu stěny.

Kolik vás to bude stát

  Instruktor lanových aktivit II. třídy (NLP) Instruktor lanových aktivit I. třídy (VLP)
méně jak 3 posluchači (za osobu) 2000 Kč 2300 Kč
3 až 5 popsluchačů (za osobu) 1800 Kč 2100 Kč
více jak 5 posluchačů (za osobu) 1600 Kč 1800 Kč

Cena zahrnuje:

 • Tištěná skripta k semináři pro každého účastníka.
 • Mzdu lektora.
 • Dopravu a půjčovné techniky a materiálu.
 • Vydání licencí pro úspěšné absolventy.

Jak se přihlásit a další informace

V případě, že máte nějaké dotazy, můžete nás kontaktovat buď telefonicky na čísle +420 608 983 181 (10-18 hod), nebo nám můžete napsat e-mail na adresu kurzy@lezeckekurzy.cz.
V případě, že se chcete rovnou přihlásit, využijte prosím naši elektronickou přihlášku.